Afspraken

Eigen consumpties zijn niet toegelaten tijdens de danslessen. In het sportcentrum is een volledig gamma aan dranken te verkrijgen, inclusief een ruim aanbod aan sportdranken in plastic verpakking die geschikt zijn voor gebruik in de dansstudio.  Maaltijden en snoep zijn niet toegestaan.

Bezoekers (leerlingen, ouders, gasten, etc) dienen zich gedurende hun verblijf in het sportcentrum te houden aan de huisregels van het centrum evenals de aanwijzingen gegeven door de directie en/of personeel op te volgen.
Verlies of beschadigingen toegebracht aan eigendommen van de dansschool door toedoen van een bezoeker vallen ten koste van de bezoeker. Wij vragen dus om te wachten op de dansers in de voorzien wachtplaats buiten het gebouw. .
Het gebruik van beeld- en geluidsapparatuur in de ruimste zin van het woord (foto, film, video, etc) in het sportcentrum en de dansstudio is uitsluitend toegestaan met toestemming van de dansschool

Jongeren onder 18jaar mogen geen alcohol nuttigen in de gebouwen. Er heerst een algemeen rookverbod in de gebouwen
Topform behoudt zich het recht audiovisuele opnames te mogen gebruiken voor commerciële doeleinden

INSCHRIJVING

Het betalen van het lidgeld betekent dat het huisreglement is gekend en aanvaard
Er worden geen lidgelden terugbetaald. Bij uitzonderlijke reden (bv. Langdurige ziekte) kan mits voorlegging van een doktersattest, een tegoedbon of terugbetaling bekomen worden voor de resterende lessen
De dansschool mag een cursus annuleren indien daartoe gegronde redenen zijn. (overmacht) Ingeval van annulering voor de aanvang van de cursus heeft de cursist recht op volledige terugbetaling. Bij annulering tijdens de cursus zal de terugbetaling geschieden naar ratio van het aantal nog niet genoten lessen

DE CURSUS

Alle dansers dragen sportieve, gemakkelijke kledij en aangepast schoeisel. De basistenue bestaat uit de t-shirt van de dansschool, een zwarte sportbroek en zwarte turnpantoffels/sportschoenen. Kinderen die geen gepaste kledij dragen kunnen de les geweigerd worden aangezien de verzekering niet tussenkomt bij ongeval of letsel.
Bij de leswissel vragen wij ouders en kinderen te wachten aan de afhaalstrook tot de dansjuf uw kind komt ophalen. Dit om andere sporters niet te hinderen en overlast te vermijden

DE SHOWS

Ter voorbereiding van onze jaarlijkse dansshows organiseren wij enkele extra repetities. Wij vragen maximale aanwezigheid op deze belangrijke repetities. Het is van belang om met de volledige groepen te kunnen werken om een mooi resultaat te kunnen leveren. Enkel in uitzonderlijke gevallen is een afwezigheid toegestaan en dit in overleg met de dansdocent.
Het lijkt ons een kleine moeite bovenstaande regels in acht te nemen wetende dat ze bijdragen tot een optimaal dansplezier voor iedereen!

Dansschool Locomotion