Locomotion
Dansrooster 2020-2021


Maandag
18u00-19u00 Musical 1 – lagere school (Emelie & Mieke)
19u00-20u00 Musical 2 – middelbaar/hoger/volw (Emelie & Mieke)
19u00-20u00 Hip Hop 3 – 5e 6e leerjaar (Phara)
19u30-20u30 Lyrical 4 – 1e 2e middelbaar (Michael)
20u30-21u30 Lyrical 7 – open level (Michael)


Dinsdag
18u00-19u00 Hip Hop 1 – 1e 2e leerjaar (Rhune)
18u30-19u30 Hip Hop 2 – 3e 4e leerjaar (Phara)
18u30-19u30 Hip Hop 4 – 1e 2e middelbaar (Aïsha)
19u00-20u00 Hip Hop 3 – 5e 6e leerjaar (Rhune)
19u30-20u30 Hip Hop 5 – 3e 4e middelbaar (Aïsha)
20u00-21u00 Hip Hop 6 – 5e 6e middelbaar + hoger (Julie B)
21u00-22u00 Hip Hop 7 – Volwassenen (Julie B)


Woensdag
14u00-15u00 Clip 1 – 1e 2e leerjaar (Julie R)
14u00-15u00 Clip 2 – 3e 4e leerjaar (Emelie)
15u00-16u00 Kleuter 2 – 2e 3e kleuterklas (Julie R)
15u00-16u00 Freestyle 4 – 1e 2e middelbaar (Emelie)
16u00-17u00 Clip 4 – 1e 2e middelbaar (Emelie)
17u00-18u00 Clip 5 – 3e 4 middelbaar (Emelie)
17u00-18u00 Modern 4 – 1e 2e middelbaar (Yana)
18u00-19u00 Clip 3 – 5e 6e leerjaar (Emelie)
18u00-19u00 Modern 5 – 3e 4e middelbaar (Yana)
19u00-20u00 Clip 6 – 5e 6e middelbaar + hoger (Emelie)
20u00-21u00 Modern 6 – 5e 6e middelbaar + hoger (Yana)
21u00-22u00 Modern 7 – volwassenen (Yana)


Donderdag
17u30-18u30 Freestyle 2 – 3e 4e leerjaar (Emelie)
18u30-19u30 Freestyle 3 – 5e 6e leerjaar (Emelie)
19u30-20u30 Modern 3 – 5e 6e leerjaar (Shana)
19u30-20u30 Divaaz 1 – volwassenen (Emelie)
20u30-21u30 Divaaz 3 – volwassenen (Shana)
20u30-21u30 Divaaz 2 – volwassenen (Emelie)


Vrijdag
18u00-19u00 Clip 2 – 3e 4e leerjaar (Byona)
19u00-20u00 Clip 3 – 5e 6e leerjaar (Byona)
19u00-20u00 Clip 4 – 1e 2e middelbaar (Emelie)
19u00-20u00 Lyrical 5 – 3e 4e middelbaar (Michael)
20u00-21u00 Freestyle 5 – 3e 4e middelbaar (Emelie)
20u00-21u00 Lyrical 6 – 5e 6e middelbaar + hoger (Michael)


Zaterdag
09u00-10u00 Kleuter 2 – 2e 3e kleuterklas (Julie VD)
09u00-10u00 Modern 1 – 1e 2e leerjaar (Shana)
10u00-11u00 Kleuter 1 – 1e kleuterklas (Julie VD)
10u00-11u00 Modern 2 – 3e 4e leerjaar (Shana)
11u00-12u00 Kleuter 2 – 2e 3e kleuterklas (Julie Vd)
11u00-12u00 Clipdance 1 – 1e 2e leerjaar (Shana)